Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Nadanie statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Różewcu

Numer aktu: XIV/267/12

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-02-21

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXX/597/13

Traci moc: VII/123/07

Informacje dodatkowe:

Nadaje się statut Ośrodkowi Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Różewcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: