Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”,.

Numer aktu: 10/120/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-03-06

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla następujących operacji: 4.1.b. restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 4.1.c. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, dla których nabory przeprowadzone zostaną w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2012 r.

Załączniki: