Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2011-2029 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr III/34/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029 - z późniejszymi. zmianami - poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2011-2029”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki