Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029

Numer aktu: XI/197/11

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-10-25

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 – 2029 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr III/34/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 20112029 z późniejszymi. zmianami poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 20112029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „ Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 20112029”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko – Mazurskie w latach 20112029”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załączniki: