Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2011 r

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się dokonanie zmian w planie finansowym WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2011 r., poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 797 000 zł oraz zwiększenie planu kosztów o kwotę 2 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Załączniki

Załączniki