Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Informacje dodatkowe:

Ocenia się negatywnie wypełnianie przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Jeziora Kiełbark w zlewni rzeki Omulew nr 12 w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., gdyż wody obwodu użytkowane są bez wymaganego operatu rybackiego, a działania związane z prowadzoną gospodarką nie są udokumentowane.

Załączniki

Załączniki