Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Numer aktu: 10/66/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-02-19

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ocenia się negatywnie wypełnianie przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Jeziora Kiełbark w zlewni rzeki Omulew nr 12 w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., gdyż wody obwodu użytkowane są bez wymaganego operatu rybackiego, a działania związane z prowadzoną gospodarką nie są udokumentowane.

Załączniki: