Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwalenie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na rok 2011

Numer aktu: IX/159/11

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-08-31

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwala się Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie WarmińskoMazurskim na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: