Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000,00 zł w 2012 r. na zadania wykonywane na podstawie Umowy Ramowej Nr ZP.333-45/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w zakresie wykonywania wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Informacje dodatkowe:

Środki w wysokości 6.250.000,00 zł., które Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzyma w 2012 r. z Funduszu Kolejowego przeznaczy się na następujące zadanie: - zakup taboru kolejowego.

Załączniki

Załączniki