Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Szymanowskiemu – Dyrektorowi Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Numer aktu: 37/483/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-07-13

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 55/696/11/IV

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Szymanowskiemu - Dyrektorowi Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu do jednoosobowego reprezentowania jednostki we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań określonych w § 5 Statutu Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/854/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. oraz do występowania przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Załączniki: