Wersja obowiązująca z dnia

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzyżany

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Krzyżany, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 2895 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn.

Załączniki

Załączniki