Wersja obowiązująca z dnia

Rozpatrzenie Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2010 roku

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2010 roku.

Załączniki

Załączniki