Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011 – 2029 uchwalonej uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr III/34/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2011-2029 - z późniejszymi. zmianami - poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2011-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „ Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2011-2029”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko – Mazurskie w latach 2011-2029”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Załączniki

Załączniki