Wersja obowiązująca z dnia

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 49.297,2 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim na terenie gmin: Stare Juchy, Kalinowo, Prostki, Ełk i miasta Ełk, w powiecie giżyckim na terenie gmin: Wydminy, Giżycko, w powiecie oleckim na terenie gmin: Świętajno, Olecko.

Załączniki

Załączniki