Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 25/308/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-04-22

Status: Obowiązujący

Zmienia: 17/162/09/III

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 17/162/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 marca 2009 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.