Wersja obowiązująca z dnia

Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2011 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Informacje dodatkowe:

  1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2011 r. wpłynęło 51 ofert, z których 2 nie spełniły wymogów formalnych, 1 nie spełniła wymogów merytorycznych.
  2. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wykaz ofert nie spełniających wymogów merytorycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne, uszeregowany wg wysokości oceny oferty, wraz z kwotami udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki