Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych w łącznej kwocie 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), przeznaczonej na wsparcie wymiany młodzieży polskoniemieckiej Lidzbark Warmiński-Jena

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 3500 złotych brutto (słownie trzy tysiące pięćset złotych brutto) z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją projektu wymiany partnerskiej młodzieży pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim a „Christliches Gymnasium Jena” w Jenie (Kraj Związkowy Turyngia) - Niemcy.

Załączniki

Załączniki