Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/2011 z dnia 4 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącego działalności Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Numer aktu: 17/201/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-03-22

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 16/183/14/IV

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Panią Wiesławę Przybysz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/3/2011 z dnia 4 marca 2011 r. zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącego działalności Obserwatorium Integracji Społecznej, w tym do:
- podpisywania wniosków o przekazanie środków na realizację zadań projektu i rozliczeń wydatków poniesionych w ramach projektu,
- podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań projektu, a także potwierdzania kopii dokumentów dotyczących projektu za zgodność z oryginałami.

Załączniki: