Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana Uchwały Nr 20/61/01 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zasad ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zmienioną Uchwałą Nr 58/305/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2006 r. i Uchwałą Nr 60/321/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2006 r

Informacje dodatkowe:

W załączniku do Uchwały Nr 20/61/01 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zasad ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w § 1 dodaje się punkt 7) w brzmieniu:
„7) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”.

Załączniki

Załączniki