Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja Regionalnej listy ekspertów.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego akceptuje Regionalną listę ekspertów stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Załączniki

Załączniki