Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr I/7/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Numer aktu: IV/82/11

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-22

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XIII/251/11

Zmienia: I/7/10

Informacje dodatkowe:

W § 1 Uchwały Nr I/7/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dodatek specjalny w wysokości 27,85% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,”.

Załączniki: