Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 23, 28, 19, 17, 21 oraz nr 63, położonych w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  1. nr 23 o powierzchni 0,1700 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 ,
  2. nr 28 o powierzchni 0,3500 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 ,
  3. nr 19 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 ,
  4. nr 17 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 ,
  5. nr 21 o powierzchni 0,1600 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 ,
  6. nr 63 o powierzchni 0,1600 ha, położonej w obrębie Wawrowice, gmina Kurzętnik, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr EL1N/00000339/7 .

Załączniki

Załączniki