Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer aktu: 10/109/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-15

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz zatwierdza się termin naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz w zakresie „Małych projektów” od 07.03.2011 r. do 05.04.2011r.

Załączniki: