Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie formy konkursu nr 07/11/4.1.1 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 10/103/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-15

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się zamkniętą formę konkursu 07/11/4.1.1 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z 31-dniowym terminem naboru wniosków. Nabór wniosków zostanie rozpoczęty w dniu 18 lutego 2011 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00.

Załączniki: