Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „DrINNO2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego przez Biuro Projektów Transferu Wiedzy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów, w ramach projektu systemowego pt. „DrINNO2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim”, w składzie przedstawionym w Załączniku do niniejszej Uchwały

Załączniki

Załączniki