Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja treści projektu dokumentu pt. Kierunki wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa akceptuje treść projektu dokumentu pt. Kierunki wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki