Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2010 r

Informacje dodatkowe:

  1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2010 r. poprzez:
    1. zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 142 000 zł i zwiększenie planu kosztów o kwotę 1 136 000 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały,
    2. zmiany w planie przychodów i w planie kosztów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Załączniki

Załączniki