Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

  1. Dokonuje się aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 45/458/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Tekst jednolity Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki