Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku szkolnym 2009/2010”

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się „Informację o stanie realizacji zadań przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku szkolnym 2009/2010”.

Załączniki

Załączniki