Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 r

Numer aktu: 48/961/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-10-08

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 56/1063/10/III , 62/1179/10/IV , 25/312/11/IV

Zmienia: 38/741/10/III

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach konkursu 02/10/4.2 dokonuje wyboru projektu o numerze WND-RPWM.04.02-28-001/10 „Remont dachu zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Lidzbarku” Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Wojciecha w Lidzbarku na łączną kwotę dofinansowania 200 513,40 zł.

Załączniki: