Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2010 r

Informacje dodatkowe:

  1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2010 r. poprzez:
    1. zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.021.000 zł i zwiększenie planu kosztów o kwotę 1.817.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
    2. zmiany w planie przychodów i w planie kosztów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

Załączniki

Załączniki