Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr 25/500/10/III z dnia 17.05.2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/09/4.3

Numer aktu: 35/698/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-07-20

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 62/1176/10/IV , 25/313/11/IV

Zmienia: 25/500/10/III

Informacje dodatkowe:

Art. 41 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 26 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712)