Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 29/572/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-06-14

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 17/306/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 marca 2010 r., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.