Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wskazanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania w otwartym konkursie wniosków o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Numer aktu: XXXVIII/754/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Do składu Komisji Konkursowej do zaopiniowania w otwartym konkursie wniosków o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wskazuje się przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w osobie Pana Jacka Perlińskiego.

Załączniki: