Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr XXXVI/693/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie "Moje boisko Orlik 2012" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2010 r. w tym Programie

Numer aktu: XXXVIII/751/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/693/09

Informacje dodatkowe:

Załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały Nr XXXVI/693/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w 2010 r. w tym Programie, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/728/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki: