Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer aktu: XXXVIII/750/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na udzielenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie bonifikat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Stębark, gm. Grunwald, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269 o pow. 28,7400 ha, w następującej wysokości:
  1. dla pierwszej opłaty - 99,0 %
  2. dla opłat rocznych - 99,0 %

Załączniki: