Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zaciągnięcie zobowiązania na leasing finansowy 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem spalinowym w latach 2010-2015

Numer aktu: XXXVIII/749/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powinien podjąć działanie zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na spłatę rat leasingowych w latach 2011-2015 związanych z leasingiem finansowym 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem spalinowym w 2010-2015. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą budżetową nr XXXVI/688/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. zabezpieczył kwotę 10 919 433 zł na realizację ww. zamówienia na rok 2010. W latach 2011-2015 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzyma z Funduszu Kolejowego kwotę 6 250 000x5=31 250 000 zł stosownie do zapisów art. 5 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z późn. zm.)

Załączniki: