Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński

Numer aktu: XXXVIII/748/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Udziela się Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w 2010r. w wysokości 75 tys. zł na pokrycie 50% kosztów opracowania ekspertyzy - koncepcji programowo – przestrzennej ustalającej aktualny stan zabytkowego Pałacyku „Oranżeria Krasickiego”, położonego przy ul. Krasickiego 2 w Lidzbarku Warmińskim, pod względem technicznym i konserwatorskim oraz określającej możliwości jego modernizacji z uwzględnieniem potrzeb programowych i warunków dalszego funkcjonowania w nim Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filii w Lidzbarku Warmińskim.

Załączniki: