Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2010 roku działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Numer aktu: XXXVIII/747/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2010 roku działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

Załączniki: