Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Gminie Olecko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2010 roku Międzynarodowego Spotkania Kultur w Olecku

Numer aktu: XXXVIII/746/10

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-03-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Gminie Olecko pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2010 roku Międzynarodowego Spotkania Kultur w Olecku.

Załączniki: