Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 39/474/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.3

Numer aktu: 10/159/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-02-24

Status: Obowiązujący

Zmienia: 39/474/09/III

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.3, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/474/09/III z dnia 23 czerwca 2009 r. w zakresie zmiany:
  1. Wzoru umowy o dofinansowanie projektów (załącznik nr 11 do w/w Regulaminu),
  2. Wzoru uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (załącznik nr 13 do w/w Regulaminu),
nadając im brzmienie jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.