Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2010 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Numer aktu: 10/158/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-02-24

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami wpłynęło 30 ofert. 29 ofert spełnia wymogi formalne.
  2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne stanowi załącznik nr 1 do uchwały
  3. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.