Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W skład Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie powołuje się następujące osoby:
  1. Panią Małgorzatę Jaśkowiak i Pana Edwarda Przyłuckiego – przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  2. Pana Jerzego Salitrę i Pana Romualda Tańskiego – przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
  3. Pana Wiesława Domiana - przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  4. Pana Witolda Ciereszko - przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego,
  5. Pana Eugeniusza Kusiora - przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  6. Pana Sławomira Różańskiego - przedstawiciela Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona” Regionu Warmińsko-Mazurskiego,
  7. Pana Stanisława Milewskiego – przedstawiciela Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  8. Pana Michała Bukowskiego i Pana Ryszarda Kawczyńskiego – przedstawicieli szkół ponadgimnazialnych kształcących dla potrzeb rolnictwa (odpowiednio Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie k/Kętrzyna).

Załączniki

Załączniki