Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2010 roku

Numer aktu: 10/155/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-02-24

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 1. Kwotę w wysokości 292 948,3 tys. zł, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dzieli się następująco:
  1. kwotę 190 416,4 tys. zł (tj. 65%) dla samorządów powiatowych województwa warmińsko – mazurskiego, podzieloną według algorytmu w sposób określony w załączniku 1,
  2. kwotę 102 531,9,9 tys. zł (tj. 35%) na sfinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, w sposób określony w załączniku 2, z czego przypada:
   1. Kwota w wysokości 87 152,1 tys. zł na finansowanie bezpośrednio projektów systemowych
   2. Kwota w wysokości 15 379,8 tys. zł na finansowanie udziału własnego powiatowych urzędów pracy w wysokości 15%.
 2. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe przeznacza się kwotę 17 341,6 tys. zł podzieloną w sposób określony w załączniku 3.