Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2009 r

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2009 r. poprzez:
  1. zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.044.000 zł i zwiększenie planu kosztów o kwotę 1.279.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie przychodów i w planie kosztów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Załączniki

Załączniki