Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członka Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Wnosi się o odwołanie dotychczasowego przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego wyznaczonego na członka Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w osobie: Pana Adama Krzyśków z uwagi na pisemną rezygnację.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 25.46 KB, data dodania: