Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Gminie Purda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacji przedsięwzięcia "Trakt Biskupi – Bałdy 2008"

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Gminie Purda pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacji przedsięwzięcia "Trakt Biskupi – Bałdy 2008".

Załączniki

Załączniki