Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego odwołał ze składu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Andrzeja Zdanowskiego.
  2. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał do składu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panią Małgorzatę Jaśkowiak.

Załączniki

Załączniki