Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2008 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Komisję konkursową oceniającą oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w następującym składzie:
  1. Edward Przyłucki - Przewodniczący Komisji
  2. Ewa Gutowska
  3. Bożenna Ulewicz
  4. Barbara Zalewska
  5. Grzegorz Świętochowski
  6. Iwona Liżewska
  7. Jacek Wojtkowski
  8. Janusz Sztwiertnia
  9. Hanna Koziarek-Pepol
  10. Barbara Kulczyńska-Nowak

Załączniki

Załączniki