Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Reszel, Gminie Biskupiec, Gminie Bisztynek oraz Miastu Lidzbark Warmiński na dofinansowanie wykonania witaczy miasta Cittaslow

Informacje dodatkowe:

  1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego:
    1. Gminie Reszel w kwocie 11 800 zł,
    2. Gminie Biskupiec w kwocie 11 800 zł,
    3. Gminie Bisztynek w kwocie 11 800 zł,
    4. Miastu Lidzbark Warmiński w kwocie 11 800 zł, na dofinansowanie wykonania witaczy miasta Cittaslow.
  2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz terminy i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1.

Załączniki

Załączniki