Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej 9, działka nr 69/1, przekazanej Powiatowi Kętrzyńskiemu

Numer aktu: X/202/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej 9, działka nr 69/1, przekazanej Powiatowi Kętrzyńskiemu, w związku z zamiarem dokonania przez Powiat Kętrzyński darowizny części nieruchomości darowanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Miasta Kętrzyn pod drogę publiczną klasy D oraz zamiarem zbycia około 50 m2 na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, co jest konsekwencją wydzielenia terenu pod drogę.

Załączniki: